logo
logo_mob

Մուտք գործեք կամ գրանցվեք

Login As
You can log in if you are registered at one of these services:
Օր
Ժամ
Րոպե
Վրկ
: : :

30 % զեղչ պաստառների և ներկերի համար

Նոր Տուն խանութների ցանցից գնելով ցանկացած տեսակի դուռ՝
կստանաք 30 % զեղչ պաստառների և ներկերի նշված տեսականու համար։

Ակցիան գործում է 17.05.24-23.06.24 թթ.։

Օր
Ժամ
Րոպե
Վրկ
: : :